Service & underhåll

Kompetens & engagemang

El & instrumenttekniker

Vid behov av extra personalresurser bidrar våra underhållstekniker med bred kunskap av el-, instrument- och automationsunderhåll. Våra elektriker och instrumenttekniker har lång erfarenhet av akut och förebyggande underhåll av driftsatta processer. De är naturligtvis väl förtrogna med de höga säkerhetskrav som råder inom industrin. Vår personal ingår ofta i kunders beredskapsscheman.

Tågservice

Bland våra medarbetare ingår tekniker som är rutinerade i det mångsidiga uppdraget som det innebär att utföra serviceuppdrag på tåg i persontrafik. Våra tågtekniker har bred teknisk kompetens och erfarenhet av både tungt mekaniskt arbete såväl som underhåll av elektriska installationer, datasystem, VVS och finmekanik.

 

Vi genomför både kortare och längre uppdrag, alltid med snabb leverans av högkvalitativ teknisk kompetens.