Montage & Installation

Kvalitet & säkerhet

El- och instrumentmontage

Våra duktiga montörer och montageledare har stor samlad erfarenhet att bedriva el och instrumentinstallationer i industriell miljö. I våra led finns det gott om "kabeldragare", "kopplare", "rörgubbar" och "mekare" som kan utföra uppdrag över hela landet. 

Vi har möjlighet att åta oss projekt som helhetsåtagande, allt från konstruktion till färdigt montage, utcheckat och klart. I vårt nätverk har vi flera pålitliga samarbetsföretag som kan bidra med personella resurser om vi behöver forcera en större arbetsinsats över kortare tid. 

Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten med våra kunder som bygger på ett gemensamt intresse för kvalitet och en ömsesidig respekt för varandras behov.

Industriautomation

Våra flexibla installatörer, elektriker och mekaniker hjälper till att slutföra ordrar och projekt med god tidsmarginal. Det kan gälla allt från skåpsbyggnationer till rent mekaniska uppdrag. Om kunden önskar kan vi dessutom bistå med såväl eftermontage som serviceuppdrag hos slutkund.

Vi tillhandahåller också personalresurser till garantiärenden, maskinflyttar eller tillbyggnader ute hos kund - både lokalt och globalt. 

 

 

 

Serviceinriktad personal med yrkesstolthet!